GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82900
Sømna (1812) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sør-Kvaløya
(Sist oppdatert 20.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bølgevasket skjellsand i skrålag med store blokker (opp til 5 kubikkmeter) på toppen. Området er gjort om til frilufts-/rekreasjonsområde. Det er betydelige mengder ur-materiale med store blokker kan være egnet til knusing i området.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse