GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82904
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tilremskaret
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en dalfylling/sprekkefylling med elvemateriale i Tilremskaret. Toppflata ligger 70 moh. og massene består av 3-4 m steinrik grus over 5-6 m grusig sand. Det er tatt ut betydelige mengder fra forekomsten og storparten av de grove massene i toppen er tatt ut, men det er fremdeles en god del masser igjen.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse