GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82906
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mo
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Strandavsetning på eidet mellom Lundsjøen og Movatnet. Hovedsakelig grove, godt sorterte masser, men raske variasjoner fra sted til sted. Enkelte partier har meget høyt innhold av skjellmateriale. Toppflata ligger 5-10 moh. Det meste av de uttakbare massene synes å være utdrevet og det foregår kun små sporadiske uttak helt nord i forekomsten.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse