GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82908
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vedal
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en strandavsetning vesentlig bestående av sand, men med meget grove strandvoller inn mot fjellsiden. Tidligere uttak av masser er konsentrert til det grove strandvollmateriale lengst i øst. Det er nå anlagt bilcrossbane i den groveste delen, men det er framdeles mulig å ta ut mer sandige masser fra forekomsten.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse