GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82910
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Trøskog
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Strandavsatt materiale 35-40 m o.h. i form av strandflate/ strandvoll. Forekomsten er i stor grad oppdyket og er registrert som en punktlokalisering av massetak. Det er ingen uttak for tekniske formål.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse