GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82912
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rodal
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Strandsandavsetning i fjellbotnene øst for Rodal. Materialet domineres helt av ensgradert, finkornig sand. Lengst i sør finnes godt utviklede strandvoller i flere nivåer fra 50 m o.h. opp mot 75 m o.h. Lengst i nordøst finnes et terrassenivå 75 m o.h. som kan tolkes som marin grense. Det er muligens noe grovere masser i denne terrassen. Strandsanden i denne avsetningen er representativ for sandavsetninger som en finner i de fleste fjellbotner i området, oftest på nivå 50-75 m o.h. Oppfølgende undersøkelser må utføres for å bestemme egenskapene for tekniske formål. Det er kun de høyereliggende nivåene som kan være aktuelle.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse