GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82914
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Barstad
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av dalfylling og terrasser med sand og grus langs Barstadelva. Forekomsten synes ikke interessant for større kommersielle uttak, men kan være aktuell for lokale- og private formål.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse