GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82916
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tosbotna
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mektige og vidstrakte elveavsetninger rundt Storelvas utløp. Området utgjør et stort areal og trolig også store variasjoner i løsmassesammensetninger.Åpne snitt viser relativt grove sand- og grusmasser, men mer finkornige partier forventes også å kunne opptre. Det er tatt ut små mengder fra forekomsten som er en viktig ressurs, men kun lokalt på grunn av avsides beliggenhet.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse