GRUSDATABASEN

Forekomstområde 82918
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Krokåa
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av mektige breelvterrasser med toppflater opp mot 125 m o.h. (marin grense). Erosjonsskråninger viser mektigheter opp mot 50 m. Trolig finnes noe finkornig morenepreget materiale, men også store mengder sortert sand og grus. Ingen synbare rasskråninger i de høye erosjonskantene, og dette kan indikere relativt stabile, finstoffholdige masser.
Det er ingen uttak i denne forekomsten, men den kan inneholde masser egnet for tekniske formål. Beliggenheten er imidlertid ugunstig i forhold til bruksområdene. Forekomsten må undersøkes nærmere for å bestemme egenskapene til tekniske formål som veg og betong.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse