PUKKDATABASEN

Forekomstområde 82920
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Svarthopen
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ca. 10 m høy rygg (kolle) med begrenset utbredelse i hovedsakelig en finkornig, tett mørk (grå-sort) gabbro. Uttaksområdet er på ca. 20x80 m og nesten halve ryggen er utdrevet. I sidene av bruddet sees lysere partier som består av kalk og kontaktbergarter. Pegmatittganger sees også. Bergarten er normalt oppsprukket. Enkelte partier synes å gi store blokker ved utskytingen. Kraftlinje krysser bruddet. Noe overdekke ved bruddet. Gabbrointrusjoner forekommer flere steder og større partier kan muligens finnes i nærheten av bruddet. Bruddet ligger 3-4 mil øst for Brønnøysund ved sjøen og ved veien til Hommelstø.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse