PUKKDATABASEN

Forekomstområde 83104
Vefsn (1824) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Veset 1
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et fjellområde med gabbro som går fra sjøen og opp i 270 moh. Forekomsten inneholder store volum og synes å ha god kvalitet til tekniske formål. Stort pukkverk ved Skaland hvor det drives i flere nivåer og med en total høyde på ca. 50 meter. Bergarten er tett, finkornig og homogen. De øverste 6-7 meterne er noe oppsprukket, men lite oppsprukket på større dyp. Feltspat og kvartsgang går på skrå fra topp til bunn i bruddveggen. Ellers liten innblanding av andre bergarter. Meget viktig forekomst som brukes av statens vegvesen i forsyningen av vegmateriale i hele landsdelen. Forekomsten er drevet sammen med Vest 2.

Bilder
1. Uttaksområddet ved Veset. 533 Veset 1 til høyre.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse