GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83558
Meløy (1837) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fonndalen
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en markert buet randmorene med en lite utviklet toppflate i Fonndalen. Området er vegløst med kai for utskiping av masser. Bebyggelse på toppen av avsetningen legger beslag på store volum. Dette er den viktigste sand- og grusforekomsten i hele Nordland fylke. Det bør derfor legges til rette for en fornuftig og langsiktig utnyttelse av forekomsten. I disse planene bør også delene på vestsiden av elva vurderes.

Bilder
1. Forekomsten med massetaket sett over fjorden mot sørøst.
2. Oversikt over forekomsten fra lufta.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse