GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83582
Gildeskål (1838) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mevik
(Sist oppdatert 05.jul.1986)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I Mevik ligger en rekke med strandvoller. Lenger inne kommer terrasser i flere nivåer. Den høyeste er 45-50 m o.h. Både strandvollene og terrassene synes å inneholde bare ensgradert finsand, untatt en lav ryggform foran den høyeste terrassen som inneholder omvasket morene. Materialet her er grov grus med stein og blokk. Det er ingen snitt som viser mektigheten på det omvaskede materialet.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse