GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83584
Gildeskål (1838) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oterstrand
(Sist oppdatert 31.aug.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I et område omkring Laksådalsvatnet ligger flere morenerygger. Enkelte steder er disse omvasket av havet slik at de inneholder en grusig og sandig, delvis sortert morene. Materialet er skarpkantet og grovkornig med mye stein og noe blokk.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse