GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83586
Gildeskål (1838) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skauvoll
(Sist oppdatert 28.jun.2011)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
En liten breelvterrasse av godt sortert og lagdelt sand og grus. Innover fra massetaket synes massene å bli grovere med en god del stein og blokk i overflaten. Mektigheten er vanskelig å anslå da det synes å ligge morene i bunnen av avsetningen. Nedenfor terrassen ligger også en større elveslette. I elveleiet er materialet grovt, sannsynligvis også på sidene. Her er imidlertid mektigheten liten over grunnvannet.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse