GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83588
Gildeskål (1838) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vindvika
(Sist oppdatert 28.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten hvor massetaket ligger er enten en erosjonsrest av et delta eller en stor strandgrusavsetning. Massene har skrålag ut mot sjøen. Mesteparten av denne avsetningen er uttatt. Noe masse ligger på oppstillingsplassen. På stedet er det også en liten elveslette med sorterte masser. Mesteparten av denne er dyrket.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse