GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83590
Gildeskål (1838) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sundsfjorden
(Sist oppdatert 28.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av 2 små breelvterrasser. Den øverste med massetaket ligger på deltaflata. Ca. halve arealet av terrasseflata er utdrevet til 8-10 m dyp. Avsetningen synes å ha betydelig større mektighet, men det virker som om massene blir mer finkornig mot dypet. Nedenfor breelv-terrassene ligger ei elveslette som også består av sand og grus, men har gjennomgående liten mektighet over grunnvannet.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse