GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83592
Gildeskål (1838) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breivika
(Sist oppdatert 28.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Den øverste delen av forekomsten er en breelvterrasse. Massene her består av godt sortert sand og grus. Nedenfor breelvterrassene ligger ei elveslette med grov grus og ganske mye stein.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse