GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83596
Gildeskål (1838) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Våg
(Sist oppdatert 28.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen består av hauger med strandmateriale. Flere små massetak viser at massene består av ensgradert sand. En stor del av avsetningen er dannet av nedknust skjell og enkelte partier kan være ganske ren skjellsand.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse