GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83598
Gildeskål (1838) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ravik
(Sist oppdatert 28.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Øverst ligger en liten breelvterrasse med opptil ca. 10 m mektighet. Hele terrassen ser ut til å bestå av ensgradert, finkornig sand. Elva har skåret seg ned og lagt opp ei elveslette nedenfor. Denne synes å ha noe grovkornigere masser, men mesteparten er sannsynligvis sand her også. Mesteparten av denne sletta er dyrket og bebygd.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse