GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83600
Gildeskål (1838) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Langsanden
(Sist oppdatert 28.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Nesten sammenhengende mellom Følvik og Alset ligger det et belte med strandmateriale. Mektigheten er liten, de fleste steder 2-3 m. Avsetningen består hovedsakelig av ensgradert sand. Denne sanden er mange steder en blanding av vindblåst sand og strandsand. Under dette laget ligger enkelte steder et mer grusig lag. Hvor sjøen har vasket inn mot fjellsiden forekommer også små partier med grovere masser. I foten av fjellet ligger skredmasser.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse