GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83606
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Einan
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasse med topplag bestående av 1-2 m middels til finkornig sand over 1-2 m grus. Silt/leire under gruslaget. Lite, lokalt uttak av masser. Typisk "tørr" vegetasjon (furuskog) i den vestligste delen av området indikerer også et grovt topplag.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse