GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83610
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Osbakk
(Sist oppdatert 23.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse omkring marin grense med svakt fall ut mot dalen, ca. 90-120 m o.h. Ingen observasjonssnitt er tilgjengelig. Forekomsten antas å bestå av et tynt dekke med sand og grus over silt og leire.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse