GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83612
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stormoen
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse på nivå ca. 105 m o.h. I østre del er det sand i overflaten, i vestre del et grovere topplag. Kildeutslag 4 m under terrassenivå mot dereneringsløp i vest. Generelt fuktig på terrassen med flere bekker, bl.a. langs kjerrevei opp til toppen av forekomsten. Fuktig sand langs kote 100 m o.h. i skjæring mot anleggsveien kan tyde på underliggende finkornige masser.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse