GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83614
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinbakkan
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveterrasse på kote 60-65 m o.h. med grove masser i hele toppflaten. Flere tørrlagte dreneringsløp. Antatt mektighet på det grove topplaget er ca. 2-3 m, sand under med mektighet anslagsvis større enn 10 m. Vannsig på innsiden av veien vest på forekomsten kan bety at en har silt under sanden i dette nivået.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse