GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83616
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Innerjorda
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elveslette i liten høyde over elva. Massetaket ute ved elvekanten viser ca. 2 m høye snittvegger med grusig sand i toppen over sand. Antar at silt/leire ligger under på grunt dyp. Elvevannet trenger inn i massetaket under flom. En vesentlig del av elvesletta brukes til jordbruksformål.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse