GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83618
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugmoen
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en større terrasse oppdelt på flere nivåer med spor etter tørrlagte dreneringsløp etter Eiteråga. Toppterrassen er ca. 70-75 m o.h. Ingen større snitt for observasjon av kornstørrelse. En har derfor få opplysninger om sammensetningen av massene bortsett fra at topplaget er grovt og steinrikt, og at silt ligger på ca. kote 50 og lavere. Forekomsten kan derfor ha en maksimal mektighet på ca. 20 m.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse