GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83620
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Pelandsmoen
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et større breelvdelta med antatt mektigheter med sand og grus på ca. 50 m ved Snusbakkåga i den sørlige delen, men som kiler ut til ca. 3 m mektighet med grus i den nordligste enden av terrassen. Svært grovt materiale i den sørlige enden, med 2-3 m store blokker i overflaten. Under grusen ligger silt. Denne grensen er registrert på kote 85 i Snusbakkåga og stiger raskt opp til kote ca. 105 i den nordligste delen av forekomsten hvor gruslaget bare er ca. 3 m tykt.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse