GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83622
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høgmoen
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er restene av et større breelvdelta dannet av masser ført ut med elva Gjeddåga. Elvas forløp over forekomsten sammen med observasjonen av en nordsør-gående fjellrygg nord på forekomsten (styrer elveløpet) gir grunn til å tro at mye av forekomsten består av fjell. Mange snittobservasjoner antyder at løsmassene er dominert av finkornet sand til siltige masser. De mer interessante sand- og grusmassene finnes nesten utelukkende som et 3-7 m tykt topplag på terrassene med unntak av massene ved det sydligste massetaket.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse