GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83624
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Savjord
(Sist oppdatert 28.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et 3 m tykt gruslag med beskjeden utstrekning og er dekket av ca. 1,5 m tykt topplag av silt. Under grusen ligger silt av ukjent mektighet.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse