GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83626
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Storsletta
(Sist oppdatert 24.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er alt vesentlig en terrasse som synes å inneholde vesentlig grus. I skråningen straks øst for terrassen, ligger noen rygger som består av sand, anslagsvis middels- til finkornet sand. Bare hovedterrassen er tatt med i volumberegningen. Det er ingen åpne snitt i forekomsten.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse