GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83628
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hemminghytt
(Sist oppdatert 25.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveterrasse 9-10 m over elvenivå. Grove, steinrike masser trolig med sandlag innimellom antas å utgjøre topplaget. Under dette forventes sandige siltige masser. Ingen åpne snitt.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse