GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83630
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Israelsbakk
(Sist oppdatert 24.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasse 7 m over elvenivået. Finkornige masser den øverste meteren, derunder 3-5 m med grove masser, trolig grus og steinrike masser. Ingen åpne snitt. Under grusen antas å ligge sandige/siltige masser. Masseoppbyggingen er representativ for de lavtliggende elveslettene i området.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse