GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83632
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Furunes
(Sist oppdatert 25.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrassen har en mektighet på fra 7 til ca. 10 m over elva. I et snitt inn mot fjellet lengst mot sør på forekomsten er det observert et mektig siltlag under ca. 3 m med finsand og noe grus. 100 m mot nordvest er det grus i hele skråningens høyde. Det er noe usikkert om forekomsten er dominert av grus eller om en under et grovt topplag kan ha tykke lag med finsand og/eller silt.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse