GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83634
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tollådalen øst
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvdelta bygd opp av Rebejåkka ved veis ende innerst i Tollådalen. Massene består av grus og sand med en antatt mektighet på omkring et par meter. Muligheter for fjell/grunnvannspeil på grunt dyp, og sand under gruslaget i toppen.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse