GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83636
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tollådalen vest
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasse (mulig delta) som er delt i to av elva Tollåga. Massetaket ligger i den sydlige delen. Massene synes å bestå av grusig sand.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse