GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83638
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Solbakk
(Sist oppdatert 26.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en rest av det store breelvdeltaet omkring Tollåga. Forekomsten består av to terrasser. Det øverste er antatt en del av opprinnelig deltaflate bygd opp til marin grense (høyeste havnivå) på ca. 120 m, mens den andre er lavere, ca. 109 m. Øverst ligger et grovt lag med sand, grus og stein. Mektigheten varierer mellom 3 m i sør til 11 m i nord. Under ligger sandige og siltige masser.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse