GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83640
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kattuglmoen
(Sist oppdatert 26.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasse på østsiden av Beiarelva sør for Tollånes. Generelt synes avsetningen å bestå av et grovere topplag med mektighet i nordlige delen på 9-10 m (mest grus og sand) avtagende til 2-3 m i sørenden hvor en antar at en har fjell på grunt dyp (jfr. Brufossen). Under gruslaget ligger finkornet sand dels siltig sand.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse