GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83642
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høgforsmoen
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er restene av et større delta hvor hoved-terrasseflaten er bygget opp til høyeste havnivå på ca. 120 m o.h. Avsetningen er på det nærmeste delt i to av en nordsydgående fjellrygg som hiver seg ca. 15 m over terrassen. Boringer og kartlegging av flere skråninger viser at forekomsten i den sørligste delen (rotpunktet) består av til dels meget grovt materiale med mye stein og blokk. I den nordlige enden har en et 9-15 m tykt gruslag (regnet fra deltaets toppflate) i toppen over finkornet sand, dels siltige masser. Grove masser i sør antas 6-15 m tykke.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse