GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83644
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Blåmoen
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er restene av et breelvdelta muligens bygd ut i dalen av elva Gråttåga (gruslag har fall mot sør). Massene består øverst av 2-3 m tykt gruslag, derunder ligger middelskornet ensgradert sand som går over til finkornet sand mot dypet. Sandmektigheten er målt til over 11 m i nordenden av forekomsten. Ingen observasjoner i snitt fra den sørlige delen. Volumberegningen omfatter kun det grove topplaget.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse