GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83646
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grottådalen
(Sist oppdatert 27.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en blanding av terrasser, vifter og elvesletter. Den er delvis befart, men vesentlig flyfototolket. Massenes sammensetning er ukjent, men en kan forvente å finne en del grovt materiale. Volumanslaget er meget usikkert.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse