GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83648
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bukkehaugen
(Sist oppdatert 25.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasse med sortert materiale (grus i toppen, men ukjent materialsammensetning mot dypet), trolig et breelvdelta. Forekomsten er kun flyfototolket i denne forbindelse. Meget usikkert volumanslag.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse