GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83650
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stallogropvatnet
(Sist oppdatert 27.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av ulike typer avsetninger, vesentlig terrasser som kan være rester etter breelvdelta. Forekomsten er flyfototolket. Befaringer under den generelle kvartærgeologiske kartleggingen av området i 1976 viste av massene sannsynligvis består vesentlig av sand. Volumanslaget er meget usikkert.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse