GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83652
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Riebivaggi
(Sist oppdatert 27.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Innenfor avgrenset område finnes avsetninger med sand og grus, men med sterkt varierende mektighet. Blant annet er flere fjellblotninger observert i området. Forekomsten er flyfototolket og består av breelvavsatt materiale dannet som rygger, terrasser, deltaflater og haugete partier. Befaringer av området under den kvartærgeologiske kartleggingen i 1976 antyder grovt mateirale i overflaten (grus), men materialsammensetningen for øvrig er ukjent. Volumanslaget er meget usikkert.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse