GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83656
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breimoen
(Sist oppdatert 27.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en terrasse med et 1-4 m tykt topplag av grusig sand (finkornet grus og grovkornet sand). Terrassens høyde varierer mellom ca. 25-35 m o.h. Under topplaget ligger middelskornet til finkornet sand. Bare topplaget er tatt med i volumanslaget.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse