GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83658
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordland
(Sist oppdatert 30.aug.2011)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av restene av et breelvdelta dannet ved Nordlandselvas munning. Elva deler forekomsten i to. Den østre delen har høyeste terrassenivå på omkring 105 m, mens for den vestlige delen ligger toppflaten på rundt 70 meter. Volumanslaget er relativt usikkert.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse