GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83660
Beiarn (1839) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Storjordbrua
(Sist oppdatert 27.jun.2011)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elveør som er prøvetatt for å få et inntrykk av elveørmaterialets bergartssammensetning og mektaniske styrke. Ingen volumberegning. Tilsvarende kvalitet (se rapportteksten) kan en forvente å finne hos grusmaterialet i elva i begrenset utstrekning på opp- og nedside av prøvestedet.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse