GRUSDATABASEN

Forekomstområde 83832
Bodø (1804) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvikstadvika
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Størrelsen på avsetningen er veldig vanskelig å anslå, men mektigheten er stor, over 20 meter når en kommer et stykke inn i ryggen. Et stykke ovenfor massetaket ligger morene i overflaten. Mektigheten på denne og hvor langt grusen fortsetter inn i ryggen er det umulig å si noe sikkert om uten grundigere undersøkelser. Volumanslaget er derfor nokså usikkert.

Etter utført detaljundersøkelse viser det seg at massene som egner seg som byggeråstoff hovedsakelig begrenser seg til den nedre delen av ryggen, d.v.s området omkring massetaket. De egnede massene overlagres av en tykk pakke (> 20 meter) med ensgradert sand. På toppen av ryggen har det vært avsatt en morenerygg som synes å være omlagret av havet og ligger i dag som et 1 - 4 meter tykt strandgruslag over den ensgraderte sanden. I tillegg til de gode massene nede ved sjøen, kan dette strandgruslaget være en byggeråstoffressurs. Området nede ved sjøen er på kartet avgrenset med heltrukken strek, mens strandgrusen er markert med S-er. Se ellers NGU-Rapport 88.122.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse