GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84300
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sommerhus
(Sist oppdatert 30.jun.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Et større område mellom Sommerhus og Hadselsand er her avgrenset som forekomst med usikker utbredelse. Forekomsten består av nesten ren finsand. Mesteparten er avsatt som flygesand, spesielt området ved Sommerhus. Dette området er enestående og bør vurderes som verneverdig. Avsetningene ved Hadselsand er en kombinasjon av strandavsetninger og flygesand, men også her består massene nesten bare av ensgradert finsand. Enkelte mindre områder kan føre grovere masser. Massene er ikke interessante som byggeråstoff. De kan brukes som jordforbedring ved innblanding i myr.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse