GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84302
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Morfjord
(Sist oppdatert 30.jun.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetaket i en liten, forvitret skredavsetning. Det har tidligere vært uttatt masser i et lite delta, og i fjæra, hvor elva renner ut i sjøen. Massene er bl.a. brukt til betongvarer. Massene synes ikke interessante for videre kommersiell drift.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse